We organiseren voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies. Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen,groepsleiders, …, en hun echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar.  Kring-gebed
Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we allemaal. De moeite waard om hier in onze drukke agenda’s éénmaal per jaar een avond prioriteit aan te geven, of niet?

Lees meer over locaties en thema: Gebedsavond 2015 (pdf)