Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies. Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen, groepsleiders…, en hun echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar.

Lees meer: GPV-PROVINCIALE GEBEDSAVONDEN 2016 (PDF)