maandag 20 januari 2014

Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies. Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen,groepsleiders, …, en hun echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar.

Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we allemaal. De moeite waard om hier in onze drukke agenda’s éénmaal per jaar een avond prioriteit aan te geven, of niet?

Meer info