Op 1 juni 2013 gaat in Heverlee de eerste EAV-symposiumdag door. Verantwoordelijken van vele kerken, organisaties en denominaties ontmoeten elkaar die dag om elkaar beter te leren kennen en samen na te denken over eenheid onder christenen in Vlaanderen.

Op deze symposiumdag over eenheid zullen de voorzitters van de diverse denominaties ons duidelijk maken wat die eenheid onder christenen inhoudt en wat hun bijdrage daaraan is.

Met workshops, ontmoeting, ontspanning, zang,  sketch, prikkelende en stimulerende bijdragen, en het ondertekenen van een intentieverklaring.

ETF, Heverlee
09:30 uur tot 16:00 uur