Strategisch Gebedsplan Vlaanderen

In 2005 hebben we een “Strategisch Gebedsplan Vlaanderen” ontwikkeld. Het is een mapje geworden met 32 losse bladzijden erin, vol informatie en tips rond gebed. De bedoeling is gebed te bevorderen op alle niveaus:

* het gebed van de leider: leiders zijn vaak heel druk en gebed dreigt onderaan het lijstje als eerste eraf te vallen; toch is het gebed van de leider juist extra belangrijk (8 redenen)
* een gebedscoördinator: net zoals op andere gebieden van het gemeenteleven één persoon coördineert, zou het goed zijn als elke gemeente zulk centraal persoon zou hebben voor gebed!
* voorbidders: sommige mensen hebben de “microbe” van voorbede: het zou goed zijn als de gemeenteleiding dit erkent, er ruimte voor geeft en hen inschakelt bij noden, zodat er een wederzijdse vruchtbare relatie ontstaat tussen gemeenteleiding en voorbidders
* elke gemeente zou een “gebedscel” moeten hebben: een kern van minstens 3 échte voorbidders die deze opdracht trouw ter harte nemen
* de gemeentebidstonden: er zijn een aantal regels voor groepsgebed die de bidstonden boeiender en effectiever zouden maken
* voorts zijn er allerlei hulpmiddelen: tips voor een creatief gebedsleven, een gebedsenquête in de gemeente, een “gebed voor de stad”-schema, een vragenlijst voor een groepsgesprek rond gebed en voorbede, en 26 tips om de kwaliteit van ons gebed te verbeteren…

Kortom, een massa informatie en hulpmiddelen, zo klaar voor gebruik. Er zijn geen copyrights op, d.w.z. dat alles mag gekopieerd en doorgegeven worden.