Stadsgebed

Wat is stadsgebed?

Stadsgebed is een concept dat in vele landen al vele jaren functioneert. In Nederland bestaat het al op meer dan 90 plaatsen. Het hoofdidee is dat in een bepaalde stad de leiders van alle kerken samenkomen om éénmaal per maand te bidden voor hun stad. Hierbij bidden ze niet voor zichzelf (de kerken), maar voor opwekking voor hun stad of regio, bijv. de burgemeester en het schepencollege, de politie, de justitie, de scholen, de jeugd, de wereld van de kunst, het OCMW…

Stadsgebed is in principe

  • interkerkelijk: zowel stuurgroep als deelnemers komen uit “traditionele en vrije” gemeenten.
  • regelmatig: bij voorkeur eenmaal per maand.
  • bij vertegenwoordiging: deelnemers komen zo mogelijk namens hun gemeente of gebedsgroep

Voor meer informatie

Wil je meer onderwijs hierover horen? Bestel bij ons de CD van het seminar “City Church” door Franz Lippi (Brussel, 29 okt en 2 nov 2009). Talen: Engels-Nederlands en Engels-Frans. Prijs 17,50 EUR (verzending inbegrepen).


Stadsgebed: meer informatie

“Zoek de vrede voor de stad … en bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.” Jeremia 29:7

De opzet van “Stadsgebed” is dat alle kerkelijke leiders uit een stad regelmatig samenkomen om voor de stad te bidden. Dus:

  • Stadsgebed is in wezen interkerkelijk en richt zich zowel op traditionele als vrije kerken. Iedereen die een hart voor de stad heeft en tot God bidt in de naam van Jezus is welkom. Bij voorkeur komen de leiders, zodat zij hun kerk kunnen vertegenwoordigen
  • “Regelmatig” kan bijv. betekenen maandelijks, maar in onderling overleg kan er een ander ritme bepaald worden
  • De focus van het gebed is de stad, en niet de kerk zelf: er kan dus bijv. gebeden worden voor de overheid, het stadsbestuur, de politie, justitie, veiligheid, sociale vrede, bestrijding van armoede, jeugd, scholen, het culturele en artistieke leven… maar ook voor de eenheid van de kerken, gezamenlijke evangelisatie, kerkplanting…

De verzamelde kerkleiders zijn a.h.w. het “geestelijke schepencollege” dat zich verantwoordelijk mag weten voor het geestelijk welzijn van hun stad. God heeft niet vele bruiden, maar slechts één. Daarom is er ook maar één gemeente in een stad, die uiteraard bestaat uit alle plaatselijke gemeenten samen. Als deze samen hun plaats innemen als wachters op de muur, is de stad geestelijk beschermd. Samen kunnen ze hun gebied en alle deelfacetten met gebed “bedekken”. Het einddoel is een opwekking in de stad, een geestelijke ommekeer en een doorbraak van Gods koningschap.

Alleen Jezus Christus kan echte vrede geven (Joh. 14:27).
Alleen gebed kan de geestelijke wolk boven een stad doen opklaren.
Alleen eenparig gebed (Mattheüs 18:19) heeft genoeg autoriteit om een ganse stad te veranderen.

De verschillen in theologie, spiritualiteit en stijl tussen de kerken zijn een uitdaging om mee om te gaan, en tegelijk een rijkdom en een mogelijke wederzijdse verrijking.

Elk lokaal stadsgebed wordt geleid door een zelfstandige stuurgroep van de plaatselijke leiders uit verschillende kerkelijke achtergronden. Zij bepalen samen de koers en spreken af hoe, waar en wanneer gebeden wordt. Er is ruimte voor aanbidding en dank, maar ook voor schuldbelijdenis en voorbede voor actuele zaken.

Als een bepaalde plaats te klein is voor “stadsgebed” kan ook een “regiogebed” opgericht worden. Ons doel is dat elke stad of regio in Vlaanderen door zulk gebed zal bedekt worden.

Wil je graag starten met een stadsgebed in jouw stad? Neem contact op met het Gebedsplatform Vlaanderen (gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be ) en we helpen je graag verder! Heb je een groep in je stad of regio die bidt volgens deze principes, laat het ons weten, en we plaatsen je graag op onze lijst!