Materialen

Volgende gebedsmaterialen zijn ter beschikking om geïnformeerd te bidden:

  • Het “Strategisch Gebedsplan Vlaanderen,”  (2005): dit is een mapje (32 blz.) vol informatie en tips rond gebed. De bedoeling is om in de gemeenten gebed te bevorderen op alle niveaus.
  • Het “Dossier gebed voor Vlaanderen” (2002): een goed geïnformeerd dossier (47 blz.): met historische, sociologische en statistische informatie voor diepgaande voorbede voor Vlaanderen (of België) Bestellen
  • “Geestelijke Geschiedenis van België” (2008): een klein, handig boekje (22 blz) met 22 onderwerpen zoals het ontstaan van België, de worsteling met onze identiteit, de geschiedenis rond Kongo, de spanningen tussen Vlamingen en Walen, ethische kwesties, het geestelijk klimaat enz. In de kadertjes staan tegelijk 30 gebedsonderwerpen. Prijs: 4 EUR. Bestellen: www.pray4belgium.be