Gebedsnacht

  • in 2010 en 2009 is er geen gebedsnacht gehouden
  • vrijdag 3 oktober 2008: de zevende Vlaamse Gebedsnacht in Sint-Genesius-Rode (Christian Center, Waterloose Steenweg 45), van 20.00u tot 04.00u
 • klik voor vergroting

  Samen met andere christenen tijd nemen om God te zoeken en om te bidden voor o.a. België en onze gemeenten Maar ook is er plaats voor aanbidding en persoonlijk gebed.
  In het spoor van de Godsmannen uit het Oude Testament zullen we nieuwe dingen leren over bidden en onze relatie met God. Bidden kan op vele creatieve manieren. Ook dat hopen we samen te beleven. Zo wordt het een echt gebedsavontuur.

  De gebedsnacht wordt georganiseerd door vertegenwoordigers van diverse kerkelijke stromingen en jongerenorganisaties. Jong en oud is welkom. We moedigen iedereen aan om de hele nacht mee te maken. Maar mocht u slechts enkele uren kunnen komen, dan bent u nog steeds van harte welkom.

 • Op 5 oktober 2007: zesde Vlaamse Gebedsnacht in Sint-Genesius-Rode (Christian Center, Waterloosesteenweg 45), van 20.00u tot 04.00u

“Handen omhoog!” 

Dit jaar gaan we weer samen komen om ons land voor de troon van onze Heer te brengen. Samen willen we niet alleen, zoals Mozes, onze handen opheffen, maar ook ons land. We willen samen onze zonden belijden, samen elkaar bemoedigen, samen voor anderen bidden, samen voor de troon van genade komen. Komt u ook om samen met ons onze God groot te maken

De gebedsnacht is van 20.00u tot 04.00u
in “Christian Center
Waterloosesteenweg 47,
1640 Sint-Genesius-Rode

We hopen dit jaar opnieuw christenen uit alle landsdelen en alle denominaties samen te krijgen om gezamenlijk voor ons land en volk te bidden, in een rijke schakering van dialecten, kerkelijke achtergronden en gebedsvormen. De inhoud en vorm zal weeral anders zijn dan vorig jaar, en we hopen nog beter en dieper. Iedereen die er de vorige jaren bij was, herinnert zich ongetwijfeld de bijzondere zegen van een nacht bidden in eenheid. Ook jongeren zijn hartelijk welkom, omdat ook zij mee de gebedsnacht leiden. En dit jaar zal er weer Franse en Engelse vertaling voorzien worden.

Op 6 oktober 2006 was er in Sint-Genesius-Rode voor de vijfde maal de Vlaamse gebedsnacht, georganiseerd door het Gebedsplatform van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
Het thema voor dit vijfjarig jubileum was de gelijkenis van de 5 wijze maagden. En de slogan luidde: “Oliereserves raken op!” De nacht was ingedeeld in 5 blokken rond deelthema’s zoals: “zich mooi opmaken”, “het wachten, verwachten, waakzaam zijn en volharden”, de zeven betekenissen van olie, het “slapen” van de christenen, en de roepstem van de bruidegom. Elk blok werd door een ander team voorbereid, en ongeveer de helft door jongeren, van Limburg tot West-Vlaanderen. Zo was er lofprijzing, gebed in kleine en grote groepen, voortdurend gevarieerd en creatief ondersteund door toneel,
videoclips, proclamaties, of werden de mensen de zaal rondgestuurd naar tien verschillende gebedsstands, zeer origineel en visueel uitgewerkt, waar ze telkens voor een ander aspect konden bidden. Er werd ook avondmaal gevierd in kleinere groepen. Aan het begin waren er een 250-tal mensen, aan het einde nog een 100-tal bidders.
Er was, voor het eerst, vertaling voorzien naar het Frans en Engels voor onze Waalse en Engelstalige contacten. De Breeze-band verzorgde de muziek de ganse nacht, en dit werd door iedereen zeer gewaardeerd.
Er was geen enkele “dip” in het ganse programma: het gebed bleef acht uren lang op hoog niveau. Het was naar het aanvoelen van velen, één van de beste (of: de beste) van de afgelopen vijf jaar.Wie denkt dat bidden saai is of enkel voor oude vrouwtjes, slaat de bal heel hard mis!

VERSLAG VAN DE VIERDE VLAAMSE GEBEDSNACHT 7-10-2005

Voor het vierde jaar op rij hadden we een Vlaamse gebedsnacht in Sint-Genesius-Rode. Het thema dit jaar was: “Heropen die bronnen!”, naar het verhaal van Isaak die de waterputten weer opengroef die zijn vader Abraham gegraven had, maar die de Filistijnen dichtgegooid hadden (Genesis 26:18). De bedoeling was om de historische bronnen in Vlaanderen, die in de loop der eeuwen dichtgestopt zijn door de vijand, weer op te zoeken en open te graven zodat het frisse, levende water weer vrijelijk kan stromen. De ganse nacht werd gewerkt rond bijbelteksten over bronnen en water: de stromen van levend water die Jezus belooft in ons binnenste (Johannes 7:38-39), de tempelbeek die overal nieuw leven en genezing brengt (Ezechiël 47), de “bron ter ontzondiging” (Zacharia 13:1, het bloed van Jezus) enz.

De gebedsnacht werd ook dit jaar weer creatief en afwisselend ingevuld: er waren foto’s van Afrikaanse waterputten in Burkina Faso (door de jeugdgroep van Dilbeek die daar geweest was), er was “stormgebed” en “flessengebed” door de HOP-groep uit Hoboken, het avondmaal werd in kleinere groepen gevierd, er werd gebeden in kleine en grote groepen, per provincie en door elkaar, en in een grote kring aan het einde.
De muziekgroep BestBefore zorgde voor enthousiaste muzikale ondersteuning. Aan het begin waren er een 250-tal mensen, aan het einde (om 4u) nog 65 bidders. Er was merkbare eenheid die groeit doorheen de jaren. Volgend jaar gaan we naar een jubileumviering! De ideeën zijn al aan het borrelen…

VERSLAG VAN DE DERDE VLAAMSE GEBEDSNACHT

1-10-2004 Sint-Genesius-Rode

Het thema dit jaar was: “Herstellers van bressen” (naar Jesaja 58:12), omdat ook in Vlaanderen vele geestelijke bressen moeten gedicht worden, die al van vele generaties in puin liggen. Het beeld van een muur die herbouwd moet worden (zoals bij Nehemia), was de rode draad doorheen de ganse nacht. De nacht was ingedeeld in zeven blokken van één uur, en telkens twee onderwerpen per blok. Zo hebben we voor 14 onderwerpen gebeden, 14 “stukken van de muur”: (1) gebed en lofprijzing, (2) jongeren (kinderen en jeugd), (3) eenheid en verzoening (met viering van avondmaal), (4) evangelisatie en gemeentestichting, (5) onderwijs en leiderschap, (6) pastoraat en sociaal werk, (7) politiek/maatschappij en zending.

Elk onderdeel werd heel creatief en afwisselend gepresenteerd: er was dans, een gebedskaart waarop iedereen (symbolisch en profetisch) een speld kon prikken om zijn huis als een gebedshuis aan te duiden, een muur van dozen werd gebouwd waarop telkens een onderwerp geschreven werd dat hersteld moest worden, er werd avondmaal gevierd, er waren video-presentaties, er werd gebeden in kleine en grote groepen, per provincie en door elkaar. Er werd beleden, gedankt, geproclameerd en stilte bewaard. Er was grote eenheid doorheen alles. De meesten hadden geen last van moeheid. De muziekgroep was die van “Bestbefore”, o.l.v. Peter Van Dingenen. Aan het begin waren er een 250-tal mensen (ook enkele jeugdgroepen waren aanwezig), aan het einde nog 100 bidders

VERSLAG VAN DE TWEEDE VLAAMSE GEBEDSNACHT
3-10-2003 Sint-Genesius-Rode

De tweede Vlaamse gebedsnacht had als thema “Sta op, word verlicht” (uit Jesaja 60:1).

Als rode draad hadden we de vier kernwoorden uit Handelingen 2:42: (1) onderwijs, (2) gemeenschap, (3) breken van brood en (4) gebeden. Dit waren de thema’s van de vier “blokken”. In élk van deze blokken werd gebeden voor (1) de gemeente, (2) de maatschappij, en (3) de overheid. Het geheel had het karakter van een gebedsconcert: zang, woord en gebed liepen door elkaar heen i.p.v. van elkaar gescheiden. Er was veel variatie in gebedsvormen, in kleine groepjes, jong en oud enz. Er waren veel creatieve dingen: een houten kruis om onze zonden aan te prikken, video, dans, mime, een muur van kartonnen dozen… De muziek werd verzorgd door de aanbiddingsgroep die speelt bij “Hearts of Worship” in het Gentse.

Aan het begin waren er een 400-tal christenen. Het deel door en voor de jeugd werd door iedereen als heel goed ervaren. Het gezamenlijk vieren van het avondmaal onderlijnde de eenheid. Er werd gebeden voor de invloed van het evangelie in alle segmenten van onze samenleving. Als afsluiting werd nog krachtig gebeden dat God ons gebedsvuur zou geven en dat Hij gebedsgroepjes als paddestoelen uit de grond zou laten komen over het ganse land.

Tegen 04.00u was de groep al behoorlijk uitgedund (± 70), maar het vuur was zeker niet uitgedoofd. Als herinnering kreeg iedereen nog een speciale “gebedsnacht”-bic mee naar huis.

Er waren mensen uit ± 56 verschillende gemeenten. De 150 ingevulde enquêtes waren unaniem positief. Wat bijzonder werd geapprecieerd was het blok door de jeugd en de variatie in het geheel.

VERSLAG VAN DE EERSTE VLAAMSE GEBEDSNACHT
11-10-2002, Sint-Genesius-Rode


Deze eerste gebedsnacht voor alle Vlaamse evangelische christenen was van 20.00u tot 04.00u in Christian Center (Sint-Genesius-Rode). De slogan was: “Vlaanderen, word wakker!” De nacht was ingedeeld in 4 blokken van 2 uren: (1) verootmoediging, belijden van zonden en tekorten, (2) gebed voor de gemeente, (3) gebed voor het land en de overheden, (4) danken en prijzen. De blokken werden geleid door sprekers, zangleiders en gebedsleiders uit alle denominaties en alle provincies. De muziekgroep was “Unbound” (Zaventem).

Bij de aanvang waren er ± 400 aanwezigen, aan het einde nog ± 200. Volgens de ingevulde enquête waren er mensen uit 60 verschillende gemeenten (er waren ± 200 gemeenten aangeschreven).

In de zaal was er van bij het begin een ervaarbare eenheid: men voelde als het ware de muurtjes wegsmelten. Mensen apprecieerden ook het afwisselende programma: er werd privé gebeden, maar ook in wisselende kleine groepjes, per gemeente en intergemeentelijk, per provincie en in een hele grote cirkel. De powerpoint-presentatie werd erg gewaardeerd. Er werd speciaal gebeden voor de aanwezige jongeren, voor de vrouwen, voor de buitenlandse zendelingen die ons land komen dienen, voor de Vlaamse fulltimers en voor alle gemeenteleiders. Er waren videofragmenten over bidden voor politici, en over getuigenissen van christen-politici. De reacties waren unaniem enthousiast.