Tijdsloze initiatieven

Andere gebedsactiviteiten in België vindt u op:

  • www.pray4belgium.be voor alle landelijke (drietalige) gebedsinitiatieven
  • www.gebedsnetwerk.be voor nog meer gebedsinitiatieven van “Gebedsnetwerk.be” (gebedsdagen, gebedsnachten, studiedagen, studies, Gebedsnieuwsbrieven…)

Links