Welkom

Gebedsplatform Vlaanderen wil in de Vlaamse evangelische gemeenten het gebed bevorderen en op elkaar afstemmen. Het Gebedsplatform neemt hiertoe eigen initiatieven, werkt mee aan bestaande initiatieven, en geeft allerlei informatie door. Gebedsplatform Vlaanderen is een werkgroep van de  Evangelische Alliantie Vlaanderen. Maak gebruik van het reactie-formulier om ons te  bereiken.

Onze belangrijkste eigen initiatieven zijn:

  • Gebedsweek van de Wereldwijde Evangelische Alliantie in januari
  • Provinciale gebedsavond voor evangelische leiders – derde maandag van januari
  • Gebedsdag voor de Europese Unie  – eerste zondag van mei
  • Gebedsmaand oktober
  • Vlaamse Gebedsnacht –  eerste vrijdag van oktober (stopgezet)

Andere gebedsactiviteiten in België vindt u op:

  • www.pray4belgium.be voor alle landelijke (drietalige) gebedsinitiatieven
  • www.gebedsnetwerk.be voor gebedsinitiatieven van “Gebedsnetwerk.be”
    (gebedsdagen, gebedsnachten, studiedagen, studies, Gebedsnieuwsbrieven…)