Welkom

Gebedsplatform Vlaanderen wil in de Vlaamse evangelische gemeenten het gebed bevorderen en op elkaar afstemmen. Het Gebedsplatform neemt hiertoe eigen initiatieven, werkt mee aan bestaande initiatieven, en geeft allerlei informatie door.

Gebedsplatform Vlaanderen is een werkgroep van de  Evangelische Alliantie Vlaanderen.

Maak gebruik van het reactie-formulier om ons te  bereiken.

13de seminar met Franz Lippi, 24-25 juni 2016

Franz Lippi komt al sinds 2007 naar Brussel, met als doel om een gebedsleger in België en Europa te zien opstaan. Als oprichter van B.L.A.S.T.-ministries, een netwerk van internationale voorbede en gemeenteplanting in Zuidoost-Europa, heeft hij veel ervaring met strategisch gebed, gemeenteplanting en het geestelijk vrijzetten van steden en gebieden.  Ook in dit 13de seminar …

Read more

Provinciale gebedsavonden op 18 januari

Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies. Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen, groepsleiders…, en hun echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar. …

Read more