Welkom

Gebedsplatform Vlaanderen wil in de Vlaamse evangelische gemeenten het gebed bevorderen en op elkaar afstemmen. Het Gebedsplatform neemt hiertoe eigen initiatieven, werkt mee aan bestaande initiatieven, en geeft allerlei informatie door.

Gebedsplatform Vlaanderen is een werkgroep van de  Evangelische Alliantie Vlaanderen.

Maak gebruik van het reactie-formulier om ons te  bereiken.

eav-gebedsmaand-2016

Gebedsmaand oktober 2016

Oktober-gebedsmaand… Het concept bestaat al verschillende jaren, de aanpak is dit keer wat anders. We hebben de maand opgedeeld in vier thema’s met gebeden voor elke dag of om eens per week te bidden. De gebedsbrief van de Evangelische Alliantie Vlaanderen is een mooie handleiding geworden voor uw persoonlijk gebed of voor gebedsgroepen en in samenkomsten. …

Read more

13de seminar met Franz Lippi, 24-25 juni 2016

Franz Lippi komt al sinds 2007 naar Brussel, met als doel om een gebedsleger in België en Europa te zien opstaan. Als oprichter van B.L.A.S.T.-ministries, een netwerk van internationale voorbede en gemeenteplanting in Zuidoost-Europa, heeft hij veel ervaring met strategisch gebed, gemeenteplanting en het geestelijk vrijzetten van steden en gebieden.  Ook in dit 13de seminar …

Read more